Bacheloronderzoek; een leerzame uitwisseling

180130_Urban Gro Lab_098

14 feb Bacheloronderzoek; een leerzame uitwisseling

We spreken al over de vorige maand als we het hebben over 30 januari toen studente180130_Urban Gro Lab_144n van de bacheloropleidingen van de faculteit Ruimtelijk Wetenschappen de kans kregen om hun onderzoek te presenteren op het gemeentelijke huis aan het Zuiderdiep. Een samenwerking tussen begeleidend docenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het Urban Gro Lab zorgde ervoor dat deze presentaties plaats konden. Het doel was om onderzoek dat normaal alleen binnen de faculteit blijft tentoon te stellen aan geïnteresseerden uit het werkveld. En dat was gelukkig uiterst leerzaam! 

Alle studenten hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt aan hun eerste grote onderzo180130_Urban Gro Lab_086ek waarbij ze thema’s behandelden die niet alleen relevant zijn voor de faculteit, maar ook uitermate relevant door de stad. Dit leverde interessante discussies op bij iedere presentatie waar medewerkers van de Gemeente met erg veel interesse zaten te luisteren en ook her en der een kritische vraag wisten te stellen. Leerzaam voor student, docent en medewerkers en ook een erg nuttige uitwisseling van kennis waar iedereen mee opgeschoten is.
En ja, dan zeggen we natuurlijk: ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog!’

De posters zijn deze week nog te bekijken aan het Gedempte Zuiderdiep 98 voor als jij meer wilt weten over scripties binnen de thema’s Duurzaam Wonen, Leefbaarheid, Healthy Ageing en Adaptieve Planning.

Lukt dat niet? Hou dan de website in de gaten of neem contact op met de studenten via het onderstaande overzicht!

180130_Urban Gro Lab_060180130_Urban Gro Lab_102

180130_Urban Gro Lab_053

180130_Urban Gro Lab_136

Titel Auteur
Herstructurering en sociaal kapitaal. Een onderzoek naar de invloed van herstructurering van de Oosterparkwijk op de ontwikkeling van het sociaal kapitaal van de bewoners. Lotte Nieuwschepen
c.r.nieuwschepen@student.rug.nl
Speelveld van duurzaam wonen. Een studie naar de dynamiek tussen burger, burgerinitiatieven en de gemeente wat betreft de energietransitie in de Noorderplantsoenbuurt. Hendrik Pries
h.w.pries@student.rug.nl
Selwerd: Het eerste voorbeeld van de man-made blue zone? Een onderzoek naar wat voor fysieke-, sociale- en gedragscomponenten invloed hebben op de levenskwaliteit van ouderen en welke ingrepen en initiatieven dit kunnen verbeteren. Tim Bennen
t.a.bennen@student.rug.nl
Groningen als koploper in klimaatadaptatie? Een onderzoek naar klimaatverandering onder verschillende bevolkingsgroepen in de Rivierenbuurt en de Herewegbuurt. Serena Loos
h.s.loos@student.rug.nl
Armoede en Sociale Cohesie Vera Mijnheer
k.v.mijnheer@student.rug.nl
Werk aan winkelgebieden
Waardering en potentiële rol van winkeliers met betrekking tot strategieën ter bestrijding van winkelleegstand 
Teun Bakker
t.bakker.9@student.rug.nl
Bouwen met simpele regels
Een exploratief onderzoek naar de kansen van functieneutraal bouwen met urban codes voor de woningmarkt
Heleen Mollema
a.h.mollema@student.rug.nl
De leefbare binnenstad
Een onderzoek naar het gecombineerd aanpakken van leegstand en klimaatadaptatie in de binnenstad van Assen
Erik Hadders
e.hadders@student.rug.nl
Suikerunieterrein: Van betonplaat naar smaakvol stadsdeel
Lessen uit een tijdelijke organische ontwikkeling in de stad Groningen
Raoul Steyvers
r.j.p.steijvers@student.rug.nl
Dynamische adaptieve planning in de Groningse westelijke binnenstad
Een onderzoek naar het vermogen in te spelen op onzekerhedenin ruimtelijk ontwerp of in planproces
Daniel Peereboom
d.peereboom@student.rug.nl
Een betonblok als terrorismepreventie?
Een onderzoek naar het plaatsen van anti-terrorisme maatregelen in de publieke ruimte en de rol die de planoloog hierin speelt
Gerben van der Pijl
g.s.van.der.pijl@student.rug.nl  
Outdoor fitness als gratis sportschool
Een onderzoek naar de effectiviteit van outdoor fitness in Paddepoel in het stimuleren van fysieke activiteit onder lage inkomens
Frederieke Kolthof
f.a.kolthof@student.rug.nl
Relative poverty and wellbeing
A study on the effect of relative poverty on an individual’s wellbeing
Charlotte de Haas
c.i.de.haas@student.rug.nl
Geen reactie's

Geef een reactie

*