De terugblik op het Verbuurzamingsproject

Groningen Verbuurzamingsproject Jorne 01

11 mei De terugblik op het Verbuurzamingsproject

Het streven van de Stad om in 2035 energieneutraal te worden is een grote ambitie die, zoals je, je vast kan voorstellen, nogal wat voeten in de aarde heeft. Energieneutraal worden is niet niks en daar zijn veel veranderingen voor nodig. Technische veranderingen zijn één ding, maar de rest van de stad meenemen in het onderwerp en bewustwording te creëeren rond het thema Energie is een ander verhaal.

En daarom, het Verbuurzamingsproject. Zoals eerder uitgelegd zijn we samen met burgers aan de slag gegaan met hun elektriciteitsverbruik. Door het verbruik zichtbaar te maken op straat en mensen tips & tricks mee te geven over het besparen van energie was het de bedoeling om het verbruik bij huishoudens te verlagen en daarnaast het gesprek over energie op gang te brengen. Als pilot hebben we dit project uitgevoerd in de Frederikstraat en de Jacobstraat. Het interessante van zo’n test is dat je ervan kunt leren en kunt zien wat het effect is van het experiment op de deelnemende huishoudens en de buurt. Wat viel ons daarbij het meest op?

Deelnemers
De grootste onzekerheid zat vooraf voornamelijk in het enthousiasme voor deelname. Waren buurtbewoners bereidt om mee te doen aan het project? Het is namelijk een relatief intensief project, waarbij de bewoners dagelijks de meterstanden door moesten geven en iedere dag het eigen verbruik moesten reduceren. Gelukkig merkten we bij de werving dat er veel enthousiasme was voor het Verbuurzamingsproject en dat bewoners vaak bereid waren om deel te nemen. Het feit dat we ze vooraf ingelicht hadden hielp daar zeker in mee. De twee wervingsavonden leverden een totaal aantal van veertig huishoudens op, verdeeld over beide straten. De deelnemers varieerden tussen gezinnen, studenten en ouderen. Daarnaast was de samenstelling van beide straten redelijk gelijk, oudere woningen, veelal koop en onderdeel van de ‘echte’ Oosterpoort. Helaas waren er ook een aantal huishoudens die negatief tegenover het project stonden, het werd daarin vaak bestempeld als ‘onzin’ en ook de weergave zou de mooie straat schaadden. Gelukkig kon de weergave naderhand makkelijk verwijderd worden en is het net alsof er niets gebeurd is.

Groningen Verbuurzamingsproject Jorne 04

De uitvoer
De grote uitdaging voor het project zat hem in de uitvoer. De monitoring van het energieverbruik was lastig, omdat niet alle huishoudens dagelijks de meterstanden doorgaven. Daarom moest er voor sommige huizen een gemiddelde van drie dagen berekend worden. Ook varieerde de betrokkenheid op het gebied van besparen en viel er voor sommige huishoudens weinig winst te behalen, omdat ze al zo goed bezig zijn. Een laatste punt is dat er een groot verschil was in verbruik in het weekend en de werkdagen, met name studentenhuizen schommelen ontzettend in het verbruik. Hierdoor is het lastig om een betrouwbare straatweergave te maken. De dagelijkse gemiddeldes varieerden dan ook ontzettend. Het gebruik van een SMS-dienst voor de monitoring was daarin een goede zet, dit was een prettige manier om te communiceren. Voor een eventuele volgende keer is het dus interessant om nog een extra motivatie aan de deelnemers mee te geven. Een avond waarbij een professional meer kan vertellen over energie zou daarin kunnen helpen. Ook het meten van het gasverbruik is een leuke toevoeging voor een volgend Verbuurzamingsproject.

DVHN-20170412-GO01026009

Het resultaat
Gelukkig kunnen we na afloop van het project toch zeggen dat het een groot succes is geweest. Bij de afsluitende energiemarkt werd duidelijk dat in beide straten in die twee weken tijd behoorlijk wat energie bespaard is. In de Jacobstraat 4% en in de Frederikstraat 16%, een resultaat waar we best trots op zijn. Daarnaast wist mevrouw Lenferink het meest te besparen en ging zij ervandoor met een mooi duurzaamheidspakket overhandigt door wethouder Gijsbertsen. Ook heeft het project aardig wat aandacht weten te vergaren. Van de huishoudens kwamen er gedurende het project veel positieve reacties via de SMS, mail en uit gesprekken. Ze waren erg te spreken over het originele project en vertelden dat ze toch met een andere blik naar energie zijn gaan kijken. Daarnaast werd er in de Oosterpoort ook veel gesproken over het project en was er vanuit de lokale media ook aandacht voor, zoals het artikel in het Dagblad van het Noorden. Zo heeft het Verbuurzamingsproject ervoor gezorgd dat er in de buurt en de stad veel gesproken werd over het thema Energie en hebben de beide straten ook nog eens aardig wat energie weten te besparen.

groningen verbuurzamingsproject weth gijsbertsen 08 groningen verbuurzamingsproject weth gijsbertsen 11

Hopelijk krijgt het project nog een vervolg ergens anders in de stad en kunnen we dus ook met andere straten bezig met energiebesparing. Het doel is in ieder geval om in de Frederikstraat en de Jacobstraat in de nazomer nog een meting te doen, om te kijken of het energieproject ook een structurelere bijdrage heeft geleverd.

Voor de uitvoer van het project wil ik in het bijzonder SAMEEN en de het team Energie van de Gemeente bedanken, zonder hen was het niet zo’n succes geworden.

Geen reactie's

Geef een reactie

*