Energie

Er wordt momenteel nog veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals olie,  kolen en gas. Deze stoffen raken op en dus wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van duurzame energie en de implementatie daarvan. Tevens geven inwoners van de gemeente Groningen gezamenlijk 107 miljoen euro per jaar uit aan energie. Dat is gemiddeld één heel maandsalaris per huishouden. Dit bedrag is onnodig hoog en in Groningen is genoeg kennis aanwezig om hier wat aan te doen.

 

Het Urban Gro Lab wil zorgen dat deze kennis ook daadwerkelijk wordt benut door samen met studenten, ondernemers en/of organisaties aan energie gerelateerde projecten te werken. Ook als er geen gas meer in de Groningse bodem te vinden is, wil Groningen een leidende rol blijven vervullen in het Nederlandse energielandschap. Op het gebied van schone energie uit bijvoorbeeld zon en wind valt nog veel winst te behalen.

 

De gemeente Groningen heeft een aantal jaren terug de doelstelling uitgesproken om als stad in het jaar 2035 volledig energieneutraal zijn. De enige manier om dat te bereiken is samenwerken, SAMENwerken en samenWERKEN.