Folkingestraat wordt als veilig ervaren

folkingestraat1-490x374

14 nov Folkingestraat wordt als veilig ervaren

Studenten van de NHL Hogeschool onderzochten hoe voetgangers en fietsers samengaan in de Folkingestraat en de Zwanestraat. Volgens hen was er wel verkeershinder, maar geen onveilige situatie.

Groningers die wel eens in de Folkingestraat komen herkennen het maar al te goed: Fietsers en voetgangers die samen de drukke straat moeten delen, dat leidt soms tot lastige situaties. Uitwijken of plots remmen, het komt er regelmatig voor. De gemeente Groningen wilde graag weten of deze gemengde situatie onveilig was. Daarom werden studenten van de NHL hogeschool ingeschakeld om deze vraag te beantwoorden.

De studenten enquêteerde zowel in de Folkingestraat als in de Zwanestraat. De Zwanestraat is recentelijk opengesteld voor fietsers. Hierdoor wordt deze straat nu ook gebruikt door zowel fietsers als voetgangers. De studenten vroegen gebruikers van de straten hoe veilig zij zich voelden en hoe hinderlijk zij de situatie vonden. Ook maakten de studenten video-opnames om vast te leggen hoe de situatie in de straat in de praktijk was.

De studenten concludeerden dat gebruikers van de Folkingestraat wel hinder ervoeren, maar zich toch veilig voelden. De Zwanestraat was veel rustiger en daar was nauwelijks hinder. Dit komt waarschijnlijk omdat de Folkingestraat o.a. gebruikt wordt om van centrum naar station te komen, terwijl de Zwanestraat alleen als winkelstraat wordt gebruikt. Opvallend was ook dat het inkomen van de winkeliers hoger was wanneer hun straat toegankelijk was voor fietsers.

Uiteindelijk adviseerden de studenten beide straten open te houden voor fietsers. Wel was hun advies om op de Folkingestraat een duidelijker onderscheid te maken tussen voetpad en fietspad. Ook adviseerden ze meer ruimte te maken in de buurt voor het stallen van fietsen. Deze staan veelal op de stoep geparkeerd, waardoor voetgangers vaak naar het fietspad moeten uitwijken

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.