Groningen is provinciestad af!

1080p-HD-Wallpapers-City

06 okt Groningen is provinciestad af!

20140117_JNK_6026_webSfeer behouden in de ‘grote stad’

GroBlogs #3: Koen Castelein, gemeenteraadslid voor D’66 en student rechten & planologie.

Afgelopen zomer kopte het Dagblad van het Noorden dat Groningen de grens van 200.000 inwoners nadert. Deze magische grens passeren we waarschijnlijk deze maand. Het Dagblad ging vooral in op een aantal kleinere praktische problemen waarmee deze groei ons confronteert, zoals de grootte van de raadszaal en het aantal wethouders. Maar in mijn optiek speelt rond het passeren van de grens van 200.000 een veel wezenlijker vraag: hoe willen we in zo’n stad samenleven en hoe behouden we de zo kenmerkende “Groningse sfeer”.

200.000 is veel meer dan zomaar een cijfer. Groningen schudt hiermee definitief de status van provinciestad van zich af. We horen niet langer bij Leeuwarden, Assen, Zwolle. We treden toe tot het rijtje Amsterdam Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Daarmee zal niet direct iets in het straatbeeld veranderen. De Grote Markt zal op zijn plaats blijven liggen en ook de prijs van een kop koffie zal niet (meteen) Amsterdamse proporties aannemen. Toch zie ik wel een opdracht ontstaan. Een groeiend inwonertal betekent ook een grotere kans op conflicten, frustraties en strubbelingen. Dit geeft ons de taak om te reflecteren op de kwestie hoe wij, in Groningen, onze kenmerkende sfeer willen behouden. Het is eens te meer op deze vraag een antwoord te vinden omdat verschillende taken op de gemeente afkomen. De veranderingen in de jeugdzorg, de thuiszorg en het onderwijs zijn hiervan het beste voorbeeld. Een goede omgang met je buurman, al dan niet letterlijk, kan in deze nieuwe situatie van levensbelang worden!

Toen ik zeven jaar geleden van Arnhem naar Groningen verhuisde zagen mijn vrienden dat als een emigratie. Toch kwam en komt iedereen graag naar het Noorden toe. Het dorpse karakter van ons-kent-ons, de kleinschaligheid van het centrum, het grote cultuuraanbod, de universiteit met haar studenten. Allemaal factoren die samen de kenmerkende Groningse sfeer bepalen.

Maar hoe behouden we die atmosfeer nu de stad steeds groter wordt? Het meest wezenlijke lijkt me om inwoners nadrukkelijk de kans te geven om op een laagdrempelige manier mee te denken over hun stad. Dit alles zonder dat er een concreet besluit of plan voorligt. Gewoon samen ideeën en oplossingen spuien. Mensen zijn bij uitstek in staat om sociale problemen in hun eigen straat te signaleren. Waar raadsleden of bestuurders speciaal op pad moeten om te ontdekken wat ergens leeft zijn wijkbewoners de voelsprieten bij uitstek in een wijk. Deze kwaliteit moeten we inzetten en benutten.

Hiervoor zijn initiatieven zoals Social Labs van levensbelang. De kracht van dit soort projecten is dat het niet door de Raad of het stadsbestuur wordt geïnitieerd, maar door betrokken inwoners. Het brengt mensen bij elkaar, geeft een mogelijkheid om frustraties te uiten en na te denken over oplossingen. Waardoor met elkaar wordt gesproken over de toekomst van de stad, sociale cohesie ontstaat en problemen kansen worden.

Dit is dan ook een vurige oproep aan de initiatiefnemers van dit soort projecten om deze voort te zetten en uit te breiden. Opdat Groningen zijn eigenheid behoudt én daadwerkelijk een grote stad kan worden.

Is Groningen klaar voor de 200.000? Twitter uw reactie met #GroBlogs.

Volgende week in de GroBlogs schrijft Dick Janssen over de houdbaarheid van vastgoed.

1Reactie
  • GroBlogs : Urban.Gro.Lab
    Geplaatst op 09:31h, 06 oktober

    […] 6 oktober: Koen Castelein. Naast zijn twee masterstudies (planologie en rechten) zit Koen Castelein in de gemeenteraad voor D66. Volgens hem is met de 200.000ste inwoner de tijd rijp voor Groningen om de stap naar grote stad te maken. LinkedIn. Twitter. […]