Het Urban Gro Lab is dood! Lang leve het Urban Gro Lab!

UGL_movie_back

15 nov Het Urban Gro Lab is dood! Lang leve het Urban Gro Lab!

Na om en nabij vijf jaar (vier jaar en 344 dagen) aan vernieuwend onderzoek, experimenten en projecten is er besloten om het Urban Gro Lab in een andere vorm verder te laten gaan. We kijken terug op vijf hele mooie jaren waarin er een sterke samenwerking is ontstaan tussen RUG en gemeente op het gebied van veel ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Ook kijken we vooruit op de tijd die komen gaat, want ondanks een andere werkvorm, blijft de samenwerking bestaan. Hieronder lopen we de geschiedenis van het Lab kort door en blikken we vooruit.

Op 21 november 2013 werd het Urban Gro Lab officieel gelanceerd, toen Let’s Gro nog een paar weekjes later werd gevierd. Een aantal jonge koppies met erg veel zin in het nieuwe avontuur. Het Lab werd gepositioneerd als een plek waar met een open blik studenten, stadjers en ondernemers door middel van praktijkonderzoek en experimenten invulling geven aan de stad van de toekomst. Daarnaast ook een goed vehikel om de samenwerking tussen onderzoek (RUG) en praktijk (gemeente) te versterken.

Tijdens de pitches die deze avond werden gehouden werden Aniëlla van der Heuvel en Just Verhoeven verkozen tot eerste coördinators van het Urban Gro Lab. Beiden hadden de mogelijkheid om invulling te geven aan het Lab middels een traineeship. Een jaar lang aan de toekomst van de stad werken met onderzoek en experiment. Wat speelt er? Wat zijn vraagstukken die op ons pad komen? En hoe kunnen we samen met studenten en onderzoekers aan de thema’s werken? Een prachtige mogelijkheid als beginnend planoloog, maar ook een aardige kluif. Waar begin je? Wat zijn de eerste stappen die je moet zetten en hoe tuig je het Urban Gro Lab op? Met evenementen, met nieuw onderzoek en daarmee het maken van de verbindingen tussen beide grote organisaties.

????????????????????????????????????

De lancering van het Urban Gro Lab tijdens Let’s Gro!

Na een jaar kwam, zoals afgesproken, een wisseling van de wacht, Anne-Marel Hilbers en Hessel Luxen kregen nu de mogelijkheid om het jaar invulling te geven. Ze zeggen het volgende over hun ervaring:

Hessel Luxen:

“Mijn tijd bij het Urban Gro Lab beschouw ik als zeer leuk en leerzaam. Samen hebben we een aantal toffe projecten uit de grond gestampt waar ik nog altijd trots op ben. Zoals de pilot Cycling Without Age, waarbij minder mobiele ouderen door enthousiaste studenten op een riksja door de stad werden gefietst, vooral het feit dat deze pilot inmiddels een structurele plek in het Groningse straatbeeld heeft verworven, maakt het extra mooi. Het Lab was altijd een plek die verbinding en innovatie stimuleert en dat is erg belangrijk voor grote organisaties als de gemeente en de RUG, daarnaast was het een ideale manier om als groentje de organisatie te leren kennen. Hopelijk wordt het Lab met een coördinator alsnog nieuw leven ingeblazen. Ik ben in ieder geval voor!”

180130_Urban Gro Lab_144
Uitwisseling tussen studenten en gemeente-medewerkers

Anne-Marel Hilbers:

“Wat mij het meest is bijgebleven tijdens mijn periode als coördinator van het Urban Gro Lab is het ‘I wish this was’ project. Een interactief openbaar kunstproject waarin we Stadjers hebben uitgenodigd om hun hoop of wens te delen over leegstaande gebouwen in de binnenstad. We hebben toen op drie verschillende leegstaande panden in de binnenstad in totaal 150 stickers geplakt, waarop men een suggestie kon geven voor de invulling ervan. Met dit project wilden we bijdragen aan de traditionele beleving en bewustwording van de openbare ruimte en de rol ervan in ons welzijn zowel als gemeenschap als individu. Als coördinator van het Urban Gro Lab had ik de opdracht om Stad te gebruiken als proeftuin. Een brede opdracht met veel vrijheid; uitdagend en ingewikkeld tegelijk. Misschien was het managen van die (vrije) rol nog wel het meest leerzaam.”

image
Het ‘I Wish This Was’-project!

Het stokje is destijds over gedragen aan Koen Esselink:

“Het was, en dat blijft denk ik zo, een pittige uitdaging om onderzoekers en ambtenaren echt samen te laten werken. De belangen, cultuur en tijdsdruk en tijdsplanning van de beide partijen liggen toch net anders, waardoor het soms een aardige puzzel is om de werelden en vraagstukken te matchen. Een interessante kluif waar ik met toewijding mijn tanden in heb gezet. Wat me opviel is dat het ook ontzettend waardevol is om studenten, maar ook kunstenaars of mensen met goede ideeën ‘warm’ in contact te brengen bij de gemeente, of de universiteit. Weten wie waar mee bezig is en daar mensen aan kunnen koppelen had ik van tevoren niet als zo belangrijk ingeschat. Het was absoluut bijzonder leerzaam en ik heb fantastische projecten uitgevoerd, maar ik denk dat het Lab, als het echte impact wil hebben, een duidelijkere doelstelling en meer personeel kan gebruiken.

DVHN-20170412-GO01026009
Het Verbuurzamingsproject

Deze beperkingen werden ook zichtbaar in de laatste twee jaren van het Urban Gro Lab. Hierbij heeft Jorne Visser als coördinator aan het roer gestaan van het Lab.

“Het was voor mij een droom om als net afgestudeerde planoloog bezig te mogen met de belangrijke ruimtelijke vraagstukken in de stad. Graag wilde ik met projecten en meer communicatie het Urban Gro Lab en zijn ruimtelijke vraagstukken zichtbaar maken voor de hele stad. Het was een enorme uitdaging om studenten te koppelen, onderzoek te initiëren, projecten op te zetten en de communicatie te doen. Ik geloof ook dat het te veel werk is voor een enkele coördinator. En daar heb ik mij, net als mijn voorgangers, ook hard voor gemaakt. Fijn was het om de mogelijkheid te krijgen om er nog een extra jaar mee aan de slag te gaan. Uiteindelijk is het niet gelukt om, middels de onderhandelingen tussen RUG en gemeente, het Urban Gro Lab naar een hoger niveau te brengen. Middels een stevigere bezetting en een stevigere inbedding in de organisaties. Dit kost echter wel veel geld en dat bleek moeilijk structureel te maken. Maar ik ben wel erg blij met al het leuke contact binnen de RUG, binnen de gemeente en ook met de studenten van de universiteit. Veel enthousiasme en energie kreeg ik van nuttig onderzoek, maar ook van de twee grote projecten: Het Verbuurzamingsproject en De Bank Voor Iedereen. Volgens mij heeft het Urban Gro Lab veel betekent voor de stad en de organisaties, maar had het in potentie meer kunnen zijn. Daarom heb ik ook afgezien van een verder vervolg als coördinator.”

Hoe nu verder?

Dat er nu geen coördinator is, betekent niet dat het Urban Gro Lab volledig ophoudt met bestaan, maar verder gaat in een andere vorm. Het doel om de samenwerking te verstevigen is ruimschoots gehaald en in het laatste jaar zijn er ook wat structurele samenwerkingen op touw gezet. Deze samenwerkingen gaan ook zonder coördinator verder en de gebeurtenissen zullen gecommuniceerd worden via het Urban Gro Lab. Deze samenwerkingen concentreren zich rond de thema’s wonen/ongedeelde stad en nieuwe vormen van participatie. Daarnaast is er een aantal gesprekken geweest met WIJS. Zij gaan hun best doen om de samenwerking tussen gemeente en FRW op sommige vlakken door te zetten.

Ik, Jorne Visser, ga verder bij Bureau Buitendienst, samen met oud Urban Gro-er Koen. Dit nieuwe bedrijf gaat zich bezig houden met de ruimtelijke vertaling van stedelijke vraagstukken. Hoe kunnen we met projecten en experimenten onze openbare ruimte verbeteren en hoe kunnen we mensen hier meer over na laten denken?

1Reactie

Geef een reactie op Gerard Tolner Annuleer reactie


*