Kwaliteit van Wonen en Leven

In Groningen houden we er een hoge woon- en levenstandaard op na en dat willen wij graag handhaven en verbeteren. Gelukkige burgers zorgen ervoor dat Groningen haar aantrekkingskracht behoudt. Hieronder vallen zaken als aantrekkelijke en leefbare woonwijken, handhaving en onderhoud van het groene karakter van de gemeente, veiligheid, de afstand tot en kwaliteit van bepaalde voorzieningen en vele andere dingen.

 

Het Urban Gro Lab is zeer betrokken bij eigenlijk alles wat met de stad Groningen te maken heeft en zet zich in om het wonen en leven hier verder te verbeteren. Hoewel Groningen landelijk gezien relatief weinig leegstand heeft, is dit wel degelijk een probleem in sommige stadsdelen. Dit zorgt voor een negatief straatbeeld en bevordert de kwaliteit van wonen en leven dus niet. Hoe los je zoiets nou op? Wij gaan hierover graag in gesprek met studenten, ondernemers en andere belangstellenden zodat we vanuit een multidisciplinair perspectief kunnen zoeken naar een meer en vooral diverse input.