Let’s Gro Gym

IMG_9235a

08 feb Let’s Gro Gym

De afgelopen jaren heeft Groningen enorm geïnvesteerd in parken, hardlooproutes, initiatieven als de ‘city beach’ en andere buitensportfaciliteiten. Deze investeringen in een actieve levensstijl zorgen ervoor dat Groningers steeds gezonder worden. Maar gezondheid gaat niet alleen over fysieke gesteldheid, maar ook over geestelijke gezondheid. Daarom opende Street Makers tijdens het Let’s Gro Festival de Let’s Gro Gym; een plek om lichaam en geest te trainen en een plek voor het gesprek over de relatie tussen mentale en fysieke fitheid. Wat is geluk? Wat is een gelukkige stad? Hoe kunnen we een gezonde en gelukkige publieke ruimte ontwerpen?

Kortom, goede reden voor het Urban Gro Lab om aan te sluiten bij de Let’s Gro Gym en drie dagen lang onderzoek te doen en mensen te vragen naar wat ze wel en niet gelukkig maakt in de stad Groningen. Voor dit onderzoek hebben we gebruikt gemaakt van de hulp van student Bart-Peter Smit en Maptionnaire; Maptionnaire is een participatieplatform gebaseerd op kaartmateriaal dat veel wordt toegepast in stadsplanning en onderzoeksprojecten. Tijdens het festival hebben we de Maptionnaire gebruikt om informatie te verzamelen van de bezoekers aan de Let’s Gro Gym en te zien hoe gezond Groningen eigenlijk is.

Fysieke fitness

De voordelen van een actieve stad zijn talrijk. Een stad waarin mensen kunnen sporten is aantrekkelijker en leefbaarder.  Dat wordt al veel gedaan door openbare sportplekken te faciliteren, zoals in de Oosterhaven, in Vinkhuizen en bij de Vrydemalaan. Een groot aantal bezoekers kon echter niet aangeven waar in hun woonomgeving zich het dichtstbijzijnde sportpark bevindt. Dit kan twee belangrijke redenen hebben: sommige sportfaciliteiten in de stad zijn monofunctioneel en op een geïsoleerde plaats gebouwd (bijvoorbeeld achter bomen, gebouwen en hekken) en zijn dus verborgen voor voorbijgangers; daarnaast is het moeilijk om meer informatie over sportfaciliteiten – bijvoorbeeld online – te vinden.

Eén van de belangrijkste bevindingen die uit de enquête en gesprekken komt, is dat mensen amper sporten in de binnenstad. Wanneer ze dat wél doen, is het voornamelijk in privé-binnenfaciliteiten (sportscholen en studio’s). Dit is niet vreemd, want door schaarste aan openbare ruimte zijn er weinig sportfaciliteiten in het stadscentrum.IMG_9371a

Bovendien hebben we gemerkt dat mensen vaak aan individuele sporten – bijvoorbeeld hardlopen, zwemmen en fitness – doen, in plaats van deel te nemen aan groepssporten. Desalniettemin is het belangrijk om sportfaciliteiten niet hoofdzakelijk voor individuele sporten te ontwikkelen. Het Noorderplantsoen en Stadspark zijn populaire sportbestemmingen. Mensen doen er aan hardlopen, trainen er en spelen er basketbal met vrienden. Maar de echte aantrekkingskracht van deze parken zit in het feit dat ze veel meer bieden dan alleen sport: ontmoetingsplekken, groene ruimten en ontsnapping uit de stad.

Mentale fitness

Als we daadwerkelijk gezonde steden willen creëren, is fysieke gezondheid niet het enige waar we ons mee bezig moeten houden.Het ontwerp van een stad is van grote invloed op de geestelijke gezondheid en geluk van zijn inwoners. Samen met bezoekers zijn we op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag hoe we plekken en publieke ruimtes kunnen ontwerpen die ons gelukkiger en gezonder maken. De Streetmakers hebben daarom gekozen om ontmoeting en activiteiten te organiseren binnen de Let’s Gro Gym. Het gesprek werd aangegaan gedurende sportactiviteiten, een filmvertoning en discussie in de Gym zelf. Daarnaast waren we met het Lab aanwezig om te vragen naar de prettige en onprettige plekken in de stad.

Prettige plekken

We hebben geprobeerd een overzicht te krijgen van plekken in en buiten de stad waar mensen gelukkig van worden. Dit hebben we gedaan door mensen simpelweg te vragen om plekken aan te wijzen die ze prettig vinden. Deze vraag hebben we ook verbonden aan de vraag wat ze op die plekken doen en waarom ze het er prettig vinden. Dit leverde leuke resultaten op waarbinnen we een onderscheid hebben gemaakt in drie categorieën.

Rustige plekken. Deze plekken bevinden zich meestal aan de randen van de stad, zoals ook op de kaart naar voren komt. De bewoners van de stad houden van het feit dat de stad omringd is door natuur, water en het platteland. Makkelijk bereikbaar en mooie plekken om te wandelen, fietsen en mediteren. Een kwaliteit die we zeker moeten zien te bewaken.

Levendige plekken. Mensen voelen zich aangetrokken tot de binnenstad, omdat dit een plek is waar erg veel gebeurt en veel dingen samenkomen. De Grote Markt en Vismarkt, de winkelstraten en het uitgaansgebied worden daarom vaak aangekaart. Het zijn plekken waar mensen energie van krijgen, simpelweg omdat er veel andere mensen zijn en er dus altijd wel wat te zien, te doen en te beleven valt.

Groene plekken. Zoals ook al wel verwacht kon worden zijn het N20171103_121756oorderplantsoen en het Stadspark veelvuldig aangewezen als prettige, groene plekken om te verblijven. Beiden worden gebruikt om te sporten, de hond uit te laten en te ontspannen. Het Noorderplantsoen heeft een extra aantrekkingskracht door zijn drukte en levendigheid, terwijl het Stadspark prettig is vanwege de rust. Ook worden er verschillende groene plaatsen in de buurten aangewezen, zoals het Pioenpark en het Oosterpark.

Over het algemeen voelen mensen zich aangetrokken tot de levendigheid en de rust van plekken. Het is afhankelijk van de behoefte en het gebruik welke plekken mensen kiezen. Aansluitend op deze analyse doen twee masterstudenten Ruimtelijke Wetenschappen onderzoek naar respectievelijk het gebruik van stedelijk groen en de voetgangersvriendelijkheid van de binnenstad.

Onprettige plekken

Het is erg interessant om te zien dat er veel parallellen te vinden zijn tussen plekken die mensen als onprettig ervaren en plekken die mensen als prettig ervaren. Dat betekent dat we over het algemeen kunnen zeggen dat deze plekken door iedereen worden gebruikt en dat er altijd ruimte is voor verbetering. We maken weer een onderscheid in drie categorieën:

Onveilige plekken. Deze stippen wijzen gebieden aan waar mensen zich onveilig voelen. Vaak zijn dit ook plekken waar mensen zich prettig voelen. Veel genoemde locaties zijn de parken en het uitgaansgebied, locaties die met name ‘s nachts als onveilig worden ervaren. Plekken die kunnen aanvoelen als onguur, vanwege de figuren die er rondlopen of omdat er weinig verlichting en controle is. De tunneltjes onder het viaduct bij Vinkhuizen worden ook vaak genoemd.

Verkeersstress. Met het oog op verkeersonveiligheid en stress zijn er een aantal locaties die genoemd worden, zoals de Oosterstraat, de Grote Markt, de grachten en tijdelijke bouwplaatsen. De meeste mensen geven aan dat deze plekken te druk zijn door het grote aantal fietsen en bussen. Sommige plekken zijn tijdelijk en worden al aangepakt in de nabije toekomst. Daarnaast wordt er gevraagd om minder auto’s rondom de grachten om de grachten leefbaarder te maken.

Onprettige plekken. Een belangrijk aspect is hierbij de leefbaarheid van de stad en er zijn een aantal plekken die op dit gebied verbeterd kunnen worden. Locaties die genoemd worden zijn de Vismarkt, Haddingestraat en het Gedempte Zuiderdiep, maar ook wijken als Selwerd, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk. De plekken voelen niet prettig aan, vanwege de uitstraling en beleving.

Suggesties20171103_125557

Op basis van de gesprekken met bezoekers en de interactieve enquête kunnen we een aantal suggesties doen die Groningen kan gebruiken om de echt gelukkige en gezonde stad te worden die het voor al zijn inwoners wil zijn:

Meer groen in het centrum. Mensen geven aan dat ze het centrum moeten verlaten voor toegang tot groene ruimten. Groen toevoegen aan het centrum kan bijdragen aan het welzijn en de geestelijke gezondheid.

Goede ontmoetingsplekken. Net zoals voor het aantal groene plekken, geldt dat hoe dichter we bij het stadscentrum komen, hoe schaarser het aantal goede ontmoetingsplekken wordt. Het toevoegen van banken op de juiste locatie kan mensen uitnodigen om een wandeling te maken, frisse lucht in te ademen en anderen te ontmoeten. Bestaande monofunctionele infrastructuur als kinderspeelplaatsen, sportvelden en zelfs bushaltes kunnen worden verbeterd door het toevoegen van functies.

Onveilige plekken verbeteren. Mensen geven aan dat verschillende locaties buiten het centrum onveilig zijn of voelen (bijvoorbeeld fietstunnels of parken in de nachtelijke uren). Het toevoegen van meer functies aan deze locaties, kan ze veiliger maken en een kwaliteitsinjectie zijn voor deze buurten. Denk hierbij aan het creëren van hondenuitlaatplekken zodat er in daluren ook voldoenden mensen op deze plekken zijn die zorgen voor meer sociale controle.

Winter sportactiviteiten. Aangezien het in Groningen een aantal maanden per jaar niet al te prettig weer is, is het belangrijk om te innoveren op het gebied van het sportaanbod in de winter. Zo biedt Kopenhagen openbare, gratis schaatsfaciliteiten aan. Ook het sneeuw- en ijsvrij houden van hardlooproutes is een goede stap.

Beter communiceren. Aangezien we hebben gemerkt dat veel mensen zich niet bewust zijn van de sportmogelijkheden in de stad, raden we aan beter te communiceren over de opties die Groningen te bieden heeft. Denk aan het verbeteren van het bestaande sportportal waarop zowel de fysieke sportplekken te vinden zijn, maar ook de (niet-publieke) lessen, zoals yoga en calisthenics. Het is belangrijk om de verschillende redenen die Groningers hebben om te sporten (de zogenaamde ‘customer journey’) als uitgangspunt te nemen.

Het zijn dus erg nuttige dagen geweest in de tent op de Grote Markt. We hebben samen met bewoners van de stad kunnen kijken naar wat wel en niet gelukkig maakt in Groningen en hoe we de publieke ruimte dus beter kunnen inrichten.

Geen reactie's

Geef een reactie

*