Maar wat doet zo’n Urban Gro Lab nou eigenlijk?

LGRO_ugla_10

06 jun Maar wat doet zo’n Urban Gro Lab nou eigenlijk?

Een vraag die we regelmatig op het bord gesmeten krijgen. En terecht ook, want het Urban Gro Lab klinkt heel interessant, maar wat betekent zo’n Lab nu op een dagelijkse basis? Om daar inzicht in te geven een grote update over wat er de afgelopen weken/maanden gebeurd is en wat er in de toekomst nog allemaal staat te gebeuren. Op deze manier hopen we dat het Lab iets tastbaarder en transparanter te maken en hopen we dat jij ook weet waar jij het Lab allemaal voor kunt gebruiken.

Na de afronding van het Verbuurzamingsproject, is de grote storm aan hectiek en drukte gelukkig wat bedaard en kunnen we in het niet zo vaste stramien van 9-5 aan de slag. Het lab heeft een grote verscheidenheid aan functies en hoewel ik telkens we zeg, is het best veel werk om in je eentje te realiseren. Een van de belangrijkste taken is het verbinden van onderzoek met praktijk, een taak die vele vormen kan aannemen en kan verschillen tussen het maken van koppelingen tussen verschillende partijen tot het opzetten en uitdenken van nieuwe projecten, waar onderzoek aan gekoppeld kan worden. Om je inzicht te geven in ons werk geven we daarom een grote lijst met concrete voorbeelden die afgelopen periode is ingezet en uitgevoerd:

 • Studenten Communicatie & Multimedia Design van de Hanzehogeschool zijn gekoppeld aan de Gemeente. Zoals eerder aangegeven (zie linkje) is open data een thema dat we graag wilden oppakken. De studenten gaan  aan de slag met het maken van infographics en visualisaties van data die verzameld wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek. Er is veel data beschikbaar, maar er wordt weinig mee gedaan en dit is een manier om statistiek en data toegankelijker en bruikbaarder te maken voor een groter publiek.
 • Tweedejaars studenten Planologie zijn aan de slag gegaan met verschillende ontwerpen voor het Suikerunieterrein. Ze gaan in groepen aan de slag om te werken aan de wijk van de toekomst, waarbij ze vanuit verschillende invalshoeken een uiteindelijk 3D-ontwerp gaan maken van de wijk.
 • Public Bench. Vanuit het Urban Gro Lab is het interessant om te kijken of we een koppeling kunnen maken met alle soorten onderwijs. Daarom is er nu ook een link gelegd met het Alfa College. Een van de onderwerpen die vanuit The Next City is aangedragen is het feit dat er weinig publieke zitplekken zijn in de binnenstad. Nou, waarom gaan we daar niet iets aan doen? In samenwerking met het Alfa College maken we een mooie multifunctionele bank die tijdelijk op verschillende plekken zal komen te staan. Door er een enquête aan te koppelen hopen we meer informatie te krijgen over de wensen van de burger als het gaat om vorm en locatie.
 • Ook zijn er weer een aantal masterstudenten aan de slag gegaan met een paar relevante onderwerpen die spelen bij de Gemeente. Thema’s als toegang tot groen, het voetgangersbeleid en de Bewegende Stad worden, as we speak, tot op de bodem uitgezocht. Met behulp van het boekje Samen Stad Beter Maken geven we studenten toegang tot een hele trits aan thema’s die relevant zijn voor de stad.
 • Ook de Student Advies Commissie gaat aan de slag met een opdracht voor de Gemeente. Ze gaan onderzoek doen naar een eventuele alternatieve liftfaciliteit in de stad. Vanuit de raad was de vraag of hier eventueel behoefte voor is en zo ja, wat zou dan een geschikte locatie zijn? De resultaten zullen in de zomer gepresenteerd worden.
 • Een aantal studenten van de Hanzehogeschool zijn bezig met hun onderzoek naar een klimaatbestendig Selwerd. Samen met deze studenten hebben we een werksessie georganiseerd, waarbij er vanuit verschillende expertises en werkvelden naar een klimaatbestendig Selwerd is gekeken en hoe we dit in de toekomst op een praktische manier kunnen realiseren.
 • Ook zijn er tweedejaars studenten voor het vak GIS aan de slag gegaan om inzichtelijk te maken wat we allemaal met camera’s kunnen zien in de binnenstad en op andere drukbezochte plekken. De studenten hebben dit prachtig in kaart gebracht en daarbij informatie gegeven over wat we kunnen zien en hoe deze beelden toegankelijk zijn. Daarnaast hebben ze ook advies gegeven over eventuele risicogebieden, daarbij rekening houdend met criminaliteitsgegevens en toekomstige ontwikkelingen.
 • Samen met de Student Advies Commissie hebben we op Geo Promotion een workshop verzorgd. Hierin vroegen we studenten en andere experts om mee te denken over ontwerpen voor het Suikerunieterrein en de Eemskanaalzone. In groepjes kregen ze de mogelijkheid om hun eigen 3D-ontwerp te maken, waarbij ze rekeningen moesten houden met de huidige tendensen in de stad.
 • De Westelijke Ringweg gaat in de toekomst op de schop, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. Daarom hebben we Hanze-studenten Built Environment gevraagd om een integraal ontwerp te maken voor de Westelijke Ringweg om op die manier wederzijdse inspiratie teweeg te brengen.
 • De Gemeente heeft in samenwerking met alle Healthy Ageing-partners een nieuwe Healthy Ageing Visie opgesteld. Dit wilde de organisatie graag binnen het netwerk presenteren. Daarom leek het ons vanuit het Lab interessant om te kijken of we de kernwaarden van deze visie ook konden vertalen naar verschillende cases. Het ophalen van ideeën voor deze cases, zoals de Binnenstad en de bestaande wijken is gebeurd in werksessies tijdens de grootschalige conferentie, mede georganiseerd door het Urban Gro Lab.
 • Voor het onderzoeksconsortium R-LINK hebben we, in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, de screening van twee documentaires georganiseerd, welke beiden publiek toegankelijk waren. De eerste avond stond in het teken van Jane Jacobs, waar de Jane’s Walk door Vinkhuizen bij BackBone uitkwam en waar Kruimels eerste kookte voordat we de docu Citizen Jane in de gymzaal in BackBone hebben gekeken, gevolgd door een discussie. De volgende dag stond Berlin: City For Sale op het programma, uitgezonden op een andere toepasselijke locatie, namelijk The Big Building. Ook deze werd gevolgd door een discussie over ruimte voor creativiteit en de creatieve industrie in Groningen.
 • Studenten Planologie zijn een tijd geleden aan de slag gegaan met het concept SMART Zernike (voor meer achtergrondinformatie, zie link). Daarnaast is er samen met experts, probleemhouders en oplossingsbieders een werkmiddag georganiseerd, waarbij we met ons SMART-team het concept en belang van een SMART-Campus onderstreept hebben en in groepen hebben uitgedacht. Hoe kunnen we kleine en grote kwesties op Zernike in a Smart Way oplossen?
 • Per september is het dankzij het Urban Gro Lab ook mogelijk om stage te lopen bij de afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp. We bieden twee stageplekken aan voor studenten die een minor Stage gaan doen. De ene plek focust op het thema Groen/Klimaatadaptief en de ander biedt de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een nieuwe Binnenstadsmonitor.
 • We zijn gaan verkennen of we het thema voedsel konden koppelen aan ouderen. Na een aantal gesprekken is er nu een klein moestuin bij de Oosterparkheem gerealiseerd, waar de bewoners hun eigen kruiden en groenten verbouwen. Dit is gedaan in samenwerking met de organisatie Saame die zich op een vernieuwende wijze stort op ouderenzorg!
 • Voor het INTERREG-project REFRAME, waarbij een aantal partnersteden op zoek zijn naar nieuwe manieren voor het opzetten van lokale voedselketens heeft het Lab gezorgd voor een connectie met de HANOS. Hier is onderzoek gedaan en wordt nu weer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een Foodhub en de vraag naar lokaal voedsel. Deze resultaten zijn ook door het lab gepresenteerd tijdens een partner meeting in het mooie Gothenburg.
 • Ook proberen we de koppeling tussen bedrijven, start-ups, kennisinstellingen, studenten en de gemeente zoveel mogelijk te versterken. We gaan graag het gesprek aan en stormen bij menig kantoor naar binnen om te vragen waar mensen mee bezig zijn en hoe ze daar misschien verder mee kunnen of wie ze daar misschien bij kunnen gebruiken. Zo proberen we bij iedereen het enthousiasme en de mogelijkheden tot uitvoer te vergroten. Wij kunnen je verder helpen als je niet zo goed weet waar je moet beginnen of hoe je verder moet gaan.

Pff, nou, dat is nogal wat zeg. Maar we staan gelukkig nooit stil, want ook tijdens en na de zomer komen er weer genoeg interessante dingen aan.

 • Zo krijgt de Virtual Reality opdracht een vervolg en gaat er weer een nieuwe club studenten aan de slag met het vertalen van een heus planner’s dilemma in een VR-wereld.
 • Ook zijn we al geruime tijd bezig met het opzetten van een laserproject in Selwerd. In samenwerking met Marcel Imthorn van het toeristenbureau Periferie  willen we het verleden, het heden en de toekomst van Selwerd een week lang op de Eikenlaanflat projecteren. Er gebeurd namelijk erg veel in Selwerd en er gaat ook veel gebeuren, misschien kunnen we op deze manier een bijdrage leveren aan de place-making in de wijk en stad en trots die Selwerdianen mogen hebben!
 • Ook gaan we op korte termijn bezig met een urgente kwestie. De binnenstad wordt momenteel redelijk overspoeld door fietsers, waardoor ze slecht toegankelijk is voor minder-validen. We gaan kijken hoe we dit onzichtbare probleem op een innovatieve manier zichtbaar kunnen maken, maar daarover in de toekomst meer! 😉

Ook zijn er plannen om na de zomer een aantal projecten rondom Healthy Ageing uit te voeren en zijn we hard aan het nadenken wat we kunnen doen op het Let’s Gro festival. Daarnaast willen we gaan kijken of we meer kunnen doen met het opzetten van Living Labs waarin studenten van verschillende expertises samen zullen komen. Er zijn namelijk nog genoeg kwesties om mee te experimenteren en we hebben nog een hele stad waaraan we blijven sleutelen, want de stad is nooit af! En dan zeggen wij: “Gelukkig maar!”

En mocht je dus een lumineus idee, een prangende vraag of een interessante kwestie hebben voor het Lab? Wil je meer weten? Of heb je gewoon zin in een inspirerend kopje koffie? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen:

Dat kan via 0615576493, info@urbangrolab.nl of jorne.visser@groningen.nl

 

Geen reactie's

Geef een reactie

*