NHL onderzoekt shared space in de binnenstad

folkingestraat1-490x374

16 sep NHL onderzoekt shared space in de binnenstad

Sinds in februari Zwanestraat is opengesteld voor fietsers, moeten winkelende voetgangers en fietsers samen hun weg vinden op de bekende gele steentjes van de binnenstad van Groningen. Met name op drukke momenten, bijvoorbeeld tijdens de spits of markt, ontstaan tussen beide soorten verkeersdeelnemers. De Gemeente Groningen wil graag onderzoeken op welke wijze dit conflict kan worden beperkt en heeft hiervoor contact gelegd met de opleiding Mobiliteit van NHL Hogeschool.

Bij de start van dit studiejaar is een groep derdejaars studenten van de opleiding Mobiliteit begonnen met een onderzoek naar de grootte en motieven van de verschillende stromen in de Folkingestraat in Groningen. Studenten gaan onderzoek doen naar het gedrag en de beleving van fietsers en voetgangers. Op deze manier proberen de studenten inzicht te krijgen op welke momenten, in welke mate en door wie knelpunten worden ervaren. De studenten zullen begin november de uitkomsten van het onderzoek presenteren. Zij zullen de Gemeente Groningen dan adviseren over hoe zij in de toekomst overlast en eventueel aanwezige conflicten kunnen beperken.

Het Urban Gro Lab zorgt voor de afstemming tussen gemeente en hogeschool, mede omdat er met docenten en studenten van de RUG en NHL een aantal  andere mobiiteitsvraagstukken zullen worden aangepakt in een gezamenlijke onderzoekslijn Mobiliteit en Gedragsbeïnvloeding. Naast Shared Space worden onder andere nieuwe mogelijkheden voor fietsparkeren, ontvlechting van verkeersstromen en ketenmobiliteit onderzocht. Het onderzoek dat nu door de NHL Hogeschool wordt uitgevoerd biedt een mooie basis voor verder onderzoek.

Tags:
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.