Over Ons

Het Urban Gro Lab is een initiatief van de Gemeente Groningen en de vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De stad Groningen wordt door het laboratorium gebruikt als proeftuin voor hoogwaardig toegepast onderzoek dat zich op actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken richt. Het lab wil zo een bron van kennis en inspiratie zijn voor de leefbare stad van de toekomst, waarin wetenschap en praktijk worden verweven in een dynamisch stedelijk experiment.

 

In Proeftuin Groningen gaan innovatie en ruimtelijke transformatie traditioneel hand in hand met een hoge leefbaarheid en kwaliteit van de stedelijke omgeving. In het Urban Gro Lab wordt gewerkt aan actuele vraagstukken die in de stad spelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in de stad aanwezige kennis en expertise op het gebied van urbanisme.

 

Het Urban Gro Lab is een living lab dat zich midden in de stedelijke dynamiek van Groningen begeeft om ruimtelijke onderzoeken, plannen en innovatieprocessen te integreren in een publiek-privaat-maatschappelijke netwerkbenadering. Het lab biedt een kader voor gebruiksgerichte planning, door het verbinden van verschillende actoren, belanghebbenden, onderzoeksgebieden en de lokale overheid. Tevens zullen verschillende activiteiten gaan plaatsvinden om dit te realiseren.

 

De stofwisseling en het DNA van Groningen staan hierbij centraal. Op gebieden als energie en mobiliteit wordt in het Urban Gro Lab baanbrekende kennis opgedaan en verzameld, zodat deze Proeftuin voor ruimtelijk toegepast onderzoek een waardevolle bijdrage kan leveren aan de stad van de toekomst. Het UGL is altijd op zoek naar nieuwe partners, laboranten, experimenten en projecten. Mail (info@urbangrolab.nl) of bel (050 367 8387) voor meer informatie.