Partners

Hieronder vindt je een overzicht van onze partners met daarbij een korte omschrijving van wie zij zijn en wat ze doen:

City of Talent

Landelijke campagne met het motto: hier is ruimte voor talent. Ruimte om te leren. Om te werken. Om te groeien. Om je verder te ontwikkelen. Om het beste uit jezelf te halen. Bovendien is hier ruimte om te wonen, te sporten en te genieten.

 

www.cityoftalent.nl

partners-cityoftalent

OPA Groningen – Onafhankelijke Planologische Adviesgroep

Enhousiase groep planologen die zich interesseren voor stedenbouwkundige problemen.

 

www.opagroningen.nl

partners-opa

EnTranCe – Energy Transition Center

EnTranCe is een onderdeel van de Energy Academy Europe en speelt in op de werelwijde, sterke behoefte aan innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en –transport. EnTranCe is hiervan de proeftuin van toegepast onderzoek.

 

www.en-tran-ce.org

partners-entrance

Gemeente Groningen

Ambtelijk apparaat van de gemeente Groningen.

 

http://gemeente.groningen.nl/

gemeentegroningen

Platform GRAS – Platform voor Architectuur en Stedenbouw

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Hun missie is het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover.

 

http://platformgras.nl/

platform gras

Let’s Gro

Inspiratiefestival over het (toekomstig) succes van de stad Groningen waarin samen met Stadjers wordt gekeken naar wat er allemaal kan, maar ook wat er al is.

 

http://www.letsgro.nl/

test lets gro

Energy Expo

Energy Expo is de spin in het web van duurzame mobiliteit die verschillende partijen met elkaar verbinden om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen.

 

http://www.energyexpo.nl/

energyexpo

HANNN – Healthy Ageing Network Northern Netherlands

Het HANNN brengt alle ingrediënten en partijen op het gebied van Healthy Ageing bij elkaar met als doel nieuwe producten, diensten en concepten tot stand te brengen die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld preventie, genezing, betere zorg en zelfmanagement.

 

http://www.hannn.eu/

hannn

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

 

https://www.hanze.nl/

hanze

Nacht van Kunst & Wetenschap

Een jaarlijks terugkerend evenement waarin Groningen een etmaal lang de hoofdstad van Kunst en Wetenschap is en bezoekers kennis kunnen maken met nieuwe artiesten, theorieën, wetenschapsgebieden, kunstvormen en prachtige locaties.

 

http://www.denachtvankunstenwetenschap.nl/

nachtvankunstenwetenschap

Rijksuniversiteit Groningen

De universiteit die al ruim 400 jaar in Groningen is gehuisvest en internationale allure heeft.

 

http://www.rug.nl/

test rug

Student Advies Commissie Groningen

De SAC Groningen is een studentenadviesbureau dat zich richt op het het verzamelen en doorgeven van kennis, het verbinden van partijen in het onderwijs, de wetenschap en de praktijk en leveren van advies aan verschillende opdrachtgevers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met experts van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar en van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

http://sacgroningen.nl/

sac1

Ook partner worden van het Urban Gro Lab? Neem dan nu contact met ons op via info@urbangrolab.nl.