Sleutelen aan Stad en Land: Bijdrage gemeente Groningen IABR 2014

iabr1

29 mei Sleutelen aan Stad en Land: Bijdrage gemeente Groningen IABR 2014

Al duizend jaar ligt de stad Groningen, 200.000 inwoners, heel strategisch op het uiterste puntje van de Hondsrug. Stad en Ommeland hebben elkaar al die eeuwen hard nodig gehad. En nog steeds.

Voedsel en energie wordt uit de regio naar de stad en de wereld gebracht en verhandeld. Optimaal vervoer is een basis-voorwaarde. Stad én Ommeland vinden zichzelf daarbij steeds opnieuw uit: als levend archief, als laboratorium en als werkplaats waar voortdurend spontane innovatie plaatsvindt. En waar onderwijs, ondernemers en overheid elkaar dagelijks inspireren. De Groningse bijdrage aan de IABR is de weerslag van een zoektocht naar deze stofwisseling.

Archief

De verstedelijking van stad en ­regio is van oudsher gebaseerd op de ligging van de stad en het transport van energie en voedsel naar de stad en verder. Door de toenemende mobiliteit en ­suburbanisatie is vervoer van mensen steeds belangrijker ­geworden. Een sterke stad in een sterke ­regio is door de eeuwen heen daarbij een succesvol model gebleken: een compacte stad in een rijke schakering van landschappen eromheen. Groningen, ‘ain pronkjewail in golden raand’.

Laboratorium

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente Groningen een paar keer stevig ingegrepen in de stof­wisseling van de stad. In 1977 werd met het vooruitstrevende ­Verkeerscirculatieplan de auto ­teruggedrongen en de binnen­stad het domein van de fietser en voetganger. Met het planmatig ontwikkelen van een stedelijke en regionale ecologische hoofdstructuur in latere jaren heeft de ontwikkeling van de stad weer een hele ándere dynamiek ­gekregen: meer organisch groeien met ­respect en versterking van de ecologische en ­historische structuur en minder ­rigoureus ingrijpen in het landschap ten ­behoeve van de woningbouw­productie.

iabr-hoofd

Werkplaats

Kenmerk van Stad en Ommeland is het vermogen om zichzelf steeds opnieuw te blijven uitvinden, al duizend jaar lang. Anno 2014 is het vooral een proces van ­onderop: ruimte voor initiatieven, ­experimenten, innovatie en crea­tiviteit. De biobased economy is een voorbeeld en een uitgelezen kans om als stad en ­regio een nieuwe fase in te gaan. Door ­kleine en grote transformaties blijft de stad vitaal: de ­levende, creatieve stad waar mensen zich thuis voelen en forensen, ­toeristen en andere bezoekers prettig kunnen werken en genieten van de stad.

… Living Lab

In en rond Groningen zijn er deze zomer uitgebreidere presentaties van de inventariserende ­analyses en ontwerpende onderzoeken die de basis vormen van de bijdrage aan de IABR-tentoonstelling in ­Rotterdam. Het betreft lokale ­ontwerpsessies om interventies in het metabolisme uit te testen. Deze living-labs tonen hoe men in Groningen bezig is deze stofwisseling van de stad beter te ­begrijpen, om er vervolgens ten behoeve van een duurzamere toekomst op een juiste wijze in te kunnen grijpen.

Vertrekpunt is een uitgebreidere hoofdexpositie met presentaties van verleden, heden en ambities van de acht IABR-thema’s gerelateerd aan de acht topsectoren die op een interactieve kaart van de stad Groningen aangeven waar wat gebeurt. Daarnaast zijn er app-gestuurde bezoeken aan relevante locaties. Plekken waar gestudeerd wordt op het functioneren van de verschillende stofwisselingsprocessen, waar ontworpen wordt aan voorstellen voor transformaties en andere interventies en waar daadwerkelijk in reële processen ingegrepen wordt en nieuwe technieken worden uitgeprobeerd. Zowel de gemeente Groningen als de regionale overheden bieden in dit geheel een podium aan kennis­instellingen en ondernemende particulieren om hun bijdrage te leveren aan het denken over en werken aan een betere stof­wisseling van Stad en Ommeland.

Foto: Sleutelen aan Stad en Land. (detail) © Shootmedia/VentoBoreale
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.