Student Advies Commissie presenteert bevindingen adviesrapport ‘De Student op de Fiets’

108e36faed

02 okt Student Advies Commissie presenteert bevindingen adviesrapport ‘De Student op de Fiets’

‘Het in kaart brengen van het fietsgedrag van Groninger studenten’ dat was de opdracht waarmee Groningen Bereikbaar een groep studenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (RUG) een krap jaar geleden aan de slag zette. Inmiddels heeft de hiervoor gevormde Student Advies Commissie haar onderzoek afgerond en haar bevindingen en adviezen vandaag gepresenteerd.

Tijdens het onderzoek, waar bijna 800 Hanze en RUG-studenten aan meewerkten, bleek al snel dat de nadruk vooral moest komen te liggen op de route Groningen Hoofdstation – Zernike Complex. Het overgrote deel van de studenten moet (een deel van) deze route afleggen. De bestaande ‘slimme route’ naar het Zernike is dan ook goed onder de loep genomen.

Slimme Route

Deze ‘Slimme Route’ lijkt momenteel al vrij succesvol met als gevolg dat studenten zelf minder tijd kwijt zijn met hun reis en bovendien het overige verkeer minder hinder van fietsers ondervindt. Toch zijn er nog verbeterpunten mogelijk. Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat fietsers de Slimme Route pas gaan volgen vanaf het Noorderplantsoen maar dat het eerste deel van de route tussen het Hoofdstation en het Noorderplantsoen nog sterk kan worden verbeterd.

Zo zou er op het Hoofdstation al moeten worden begonnen met het sturen van fietsers richting het Zernike door middel van bebording. Hiermee kunnen fietsers om het centrum worden heengeleid. Het Zernikecomplex ligt immers in het noordwesten van de stad, terwijl veel studenten denken dat het recht ten noorden van het centrum ligt, zo bleek uit de enquête. Naast het verbeteren van de bebording worden er ook adviezen gegeven over alternatieve Slimme Routes en kwalitatieve verbetering van de infrastructuur. Hierbij valt te denken aan verbreding van fietspaden en het omzeilen of veiliger maken van enkele kruispunten op de route.

Groningen Bereikbaar is zeer content met het resultaat van dit onderzoek en zal de adviezen in verschillende geledingen gaan gebruiken.

Het volledige rapport ‘De Student op de Fiets’ van de Student Advies Commissie is hier te downloaden.

Foto en tekst via www.groningenbereikbaar.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.