StudentTalks: Allard Roest over verstening en klimaatbestendig Groningen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

29 mei StudentTalks: Allard Roest over verstening en klimaatbestendig Groningen

Allard Roest is een student aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en werkt hard aan het afronden van zijn masterscriptie over de verstening van wijken in Groningen. Via het Urban Gro Lab is hij in contact gekomen met de Gemeente en we hebben hem dan ook gevraagd om wat te vertellen over de interessante scriptie die hij aan het schrijven is:

Het klimaat verandert. De mate waarin er verandering plaatsvindt en hoe deze verandering eruit ziet verschilt per gebied. In het geval van de stad Groningen is het te verwachten dat in de komende jaren de extremen in het weer steeds groter worden. Dit betekent dat het langer warm en droog is en er meer hevige regen en stormen kunnen worden verwacht. Deze verandering in de weerpatronen dwingt de Gemeente en andere partijen om de Groningse leefomgeving onder de loep te nemen. Om de stad klimaatbestendig te maken, zijn aanpassingen nodig. Denk hierbij aan het scheiden van rioolstelsels om meer regenwater af te kunnen voeren of het aanleggen van meer groen om ten tijde van warme periodes verkoeling te bieden.

Al deze ontwikkelingen vinden plaats binnen de openbare ruimte, maar in de stad is de hoeveelheid openbare ruimte beperkt. Dit betekent dat de klimaatbestendigheid van de stad deels in de private ruimte wordt bepaald, oftewel in tuinen of bedrijventerreinen. Met name tuinen kunnen een belangrijke rol spelen in waterberging en verkoeling, maar zijn ook een belangrijke factor in de problemen van hitte en wateroverlast. Uit een onderzoek, wat het Sociaal Cultureel Planbureau in 2016 heeft gepubliceerd, blijkt namelijk dat tuinieren in Nederland steeds minder populair wordt en de versteende terrastuin steeds meer voorkomt. Verstening heeft als gevolg dat water niet meer wordt geborgen in de tuin en een langere weg moet afleggen voor het is afgevoerd door de grond of door het riool. Daarnaast houden stenen warmte goed vast, wat betekent dat de omgeving verder opwarmt. Om de verstening van Nederlandse steden tegen te gaan zijn er verschillende programma’s en aanpakken geformuleerd door de betrokken overheden.

In mijn onderzoek kijk ik naar de rol die tuinen (kunnen) spelen in de klimaatbestendigheid van de stad. Dit omdat alle tuinen samen een groot deel van de onbebouwde ruimte in de stad vormen en een mogelijkheid bieden om water te bergen en koelte te bieden midden in de leefomgeving. Om te bepalen wat de rol van de tuin is, zijn er meerdere andere vragen die beantwoord dienen te worden. Allereerst moet gekeken worden naar in welke mate tuinen in Groningen versteend of groen zijn. Dit wordt gedaan door de luchtfoto’s van de stad te analyseren met het computerprogramma ArcGIS. Dit om te inventariseren hoeveel tuinen groen/grijs zijn, deze data wordt vervolgens gebruikt om te kijken waar water bij een regenbui blijft liggen en waar het de grond in kan zakken. Door dit te doen is een inschatting gemaakt van het effect van tuinen op de stedelijke waterhuishouding. Door te kijken naar de manier waarop Groningers hun tuin gebruiken, wordt in drie wijken gekeken naar waarom een tuin groen of grijs is door middel van een enquête. Door dit te doen worden de achterliggende redenen duidelijk en kan gekeken worden of Groningen een vergelijkbare ontwikkeling kent als de nationale trend die het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijft. Deze uitkomsten worden vervolgens gebruikt om te kijken wat voor aanpak een overheid het beste zou kunnen nemen om burgers te betrekken bij het klimaatbestendig maken van de stad.

De uitkomsten van mijn onderzoek kunnen door de Gemeente gebruikt worden om te kijken in welke wijken klimaatadaptatie aan de private kant nodig is. Verder geeft het inzicht in de relatie tussen publieke instellingen, burgers en de leefomgeving in het kader van klimaatsverandering en klimaatbestendigheid. Deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om passend beleid te maken wat erin kan slagen Groningen in de toekomst leefbaar te houden.

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie

*