StudentTalks: Bart Mossel schreef zijn scriptie over hoe de e-bike invloed heeft op mobiliteit.

LGRO_ugla_01

18 jul StudentTalks: Bart Mossel schreef zijn scriptie over hoe de e-bike invloed heeft op mobiliteit.

Steeds meer mensen maken gebruik van de elektrische fiets. De opkomst van de elektrische fiets kan een rol spelen in de verduurzaming van de mobiliteit. Tegelijkertijd kan de elektrische fiets een rol spelen in de verschuiving van gemotoriseerde mobiliteitsvormen naar actieve mobiliteitsvormen. Het voordeel van de elektrische fiets is dat er langere afstanden kunnen worden afgelegd met een lagere inspanning. Hierdoor kan de elektrische fiets specifiek voor het landelijke gebied een bruikbaar vervoersmiddelen zijn. Dit omdat in het landelijk gebied over het algemeen grotere afstanden moeten worden afgelegd doordat er een lagere dichtheid is van zowel bewoners als faciliteiten. 

In mijn masterthesis getiteld Elektrisch fietsen in het landelijk gebied ben ik op zoek gegaan naar de effecten van de elektrische fiets op het mobiliteitsgedrag van de bewoners in het landelijk gebied. Daarnaast heb ik ook gekeken naar wat de motieven zijn voor het gebruiken van de e-bike. Door mijn functie als student-assistent aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Ruimtelijke wetenschappen) heb ik de mogelijkheid gekregen om een pilot uit te voeren in de gemeente Eemsmond.

Wat heb ik gedaan?
Tijdens deze pilot heb ik vier weken lang het mobiliteitsgedrag van 23 participanten in kaart gebracht met behulp van GPS-loggers. Deze 23 participanten zijn verworven via eerder onderzoek van Weitkamp en Plazier (2018) en via een gemeentebericht in de lokale krant. De participanten maakten voor de pilot nog geen gebruik van de elektrische fiets. In de eerste week van de pilot is er een nulmeting gedaan waarbij de participanten hun normale reisgedrag hebben vertoond. In de overige drie weken hebben de participanten een elektrische fiets tot beschikking gekregen en is nogmaals hun mobiliteitsgedrag in kaart gebracht. Naast het dragen van de GPS-trackers hebben de participanten elke dag een reisdagboek bijgehouden. Afsluitend is er een interview afgenomen waarbij de analyses van de GPS-data en reisdagboeken als input werd gebruikt. Hierdoor heb ik de kwantitatieve GPS-data context kunnen geven door naar kwalitatieve data als motieven en ervaringen te vragen. Zo krijgt ruimtelijke data meer waarde en kunnen we met behulp van deze combinatie een duidelijker beeld geven over het gebruik.

Het gebruik
De resultaten laten zien dat de elektrische fiets met name wordt gebruikt als vervanger van de normale fiets. Slechts een klein deel van de autoritten wordt vervangen door de elektrische fiets. Dankzij de elektrische fiets leggen de bewoners in het landelijk gebied meer dan de helft van de ritten op een actieve manier af. De elektrische fiets wordt met name gebruikt voor recreatieve doeleinden. De elektrische fiets gebruiker is dankzij de elektrische fiets in staat om langere afstanden af te leggen in een kortere periode met minder inspanning. Hierdoor kunnen er langere afstanden worden afgelegd en meerdere bestemmingen op één dag op een actieve manier worden bezocht.

Veiligheid
In vergelijking met de normale fiets wordt er op de elektrische fiets hogere snelheden behaald. Deze hogere snelheden hebben invloed op de veiligheidsperceptie. Op de elektrische fiets moet er alerter gefietst worden in vergelijking met de normale fiets. Dit blijkt ook uit de volgende opmerking.

 “Ik denk dat je er flink aan moet wennen, toen ik ook dat rondje maakte vond ik dat ik best hard ging. Maar dan ben je wel heel geconcentreerd aan het fietsen, al voelde mijn fiets ook wel een beetje onstabiel moet ik zeggen.[…] je gaat niet zo gauw om je heen kijken, wat je normaal wel doet” (Participant 20, man, 60 jaar)

afb1

Afbeelding 1: De kwaliteit van de wegen speelt een belangrijke rol voor de gebruikers van een elektrische fiets.

Ook is het door de hogere snelheden die behaald worden op de elektrische fiets extra van belang dat de kwaliteit van de wegen goed is.Vuile wegen worden ook genoemd als reden waarom het elektrisch fietsen als onveilig werd ervaren. Dit heeft te maken met iets wat specifiek te maken heeft met het landelijk gebied en dat is de oogstperiode van de suikerbieten, ook wel de suikerbietencampagne genoemd.

afb2
Afbeelding 2: Sporen van de suikerbietencampagne

Het gemak van de e-bike
Als afsluiting van het interview hebben de participanten het elektrisch fietsen beschreven in drie steekwoorden. Hierdoor kan de houding van de participanten worden vastgesteld ten opzichte van het elektrisch fietsen.

afb3

Afbeelding 3: Houding ten opzichte van de elektrische fiets

Opvallend is dat niemand de elektrisch fiets als een duurzaam vervoersmiddel heeft beschreven. Steekwoorden die wel vaak genoemd werden zijn gemak, snelheid, vrijheid en comfort. Met gemak wordt bedoeld het met gemak langere afstanden kunnen fietsen en het gemak ten opzichte van de auto om snellere routes te nemen en het gemak om het vervoersmiddel te parkeren (zie afbeelding 4).

Keerzijde
Het gemak van de e-bike kent ook een keerzijde, namelijk dat de inspanning die geleverd moet worden soms laag is. Het goede gevoel na een lange fietstocht ontbreekt bij sommige mensen.

“Ja het gemak van een elektrische fiets. Van tjonge jonge wat rijdt dat soepel en gemakkelijk. Al staat daartegenover dat als ik op mijn gewone fiets zit er grotere inspanning moet worden verricht. Dat ik dan ook weleens denk van, dat heb je goed gedaan. Je hebt flink tegen de wind in gefietst. En dat gevoel heb je met een e-bike minder” (Participant 18, man, 76 jaar).

afb4

Afbeelding 4: Gemak van de elektrische fiets t.o.v. de auto

Regen is de grootste belemmering geweest om niet elektrisch te gaan fietsen. Wel zijn de weersomstandigheden in mindere mate een barrière gebleken ten opzichte van de normale fiets. Dit omdat het gemakkelijker is om tegen de wind in te fietsen met de elektrische fiets dankzij de trapondersteuning. Dus ook al waaide het vrij stevig dan werd er alsnog gekozen om de elektrische fiets te gaan gebruiken. Specifiek voor het landelijk gebied is dit een groot voordeel omdat er door de vele open velden tussen de dorpskernen veel weerstand is door de wind.

Advies
Voor het stimuleren van het elektrische fiets gebruik wil ik adviseren om mensen een elektrische fiets te laten uit proberen. Uit dit onderzoek blijkt dat na het proberen van de elektrisch fiets voor veel mensen de houding ten opzichte van de elektrische fiets positief blijkt te zijn veranderd.

“Ik zou er nu best één willen hebben, eerste dacht ik toch een beetje een oubollig imago. Maar dat is een stukje onwetendheid geweest” (Participant 7, man, 53 jaar).

Vijftien participanten hebben na dit onderzoek al een elektrische fiets aangeschaft of gaan op korte termijn een elektrische fiets aanschaffen.

Wil je meer weten over de resultaten of heb je vragen?
Neem contact op via mijn emailadres bmossel@hotmail.com.

Geen reactie's

Geef een reactie

*