StudentTalks: Een Wijklab, een oplossing voor aanpak in de wijken?

wijk groningen

20 mrt StudentTalks: Een Wijklab, een oplossing voor aanpak in de wijken?

Joris Nannenberg en Gijsje Stephanus hebben een afsluitend onderzoek uitgevoerd voor de opleiding Human Technology. Deze opleiding van de Hanzehogeschool, die volgend jaar onder de noemer Industrieel Product Ontwerpen verder gaat, spits zich vooral toe op het ontwerpen van aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke producten die aansluiten bij de behoefte van de gebruikers. Een breed begrip dus, van technische producten tot aan concepten waar je grote groepen mee kan bedienen. Een zoektocht die voor Gijsje en Joris uitkwam bij het idee van een Wijklab. Kun je een draaiboek maken voor een Wijklab dat is toe te passen op meerdere gebieden en binnen meerdere contexten? Op welke manier sluit zo’n Lab aan bij de huidige behoeften?
“We zijn eerst op zoek gegaan naar de context en een onderzoek naar de behoeften. Wat speelt er in de stad? Hoe wordt de wijk momenteel benadert? Woningbouwcorporaties en gemeenten zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om bewoners een stem te geven in plannen voor hun directe leefomgeving.  In de Omgevingsvisie Next City wordt Groningen gezien als een stad waar iedereen zich thuis voelt, meetelt en naar vermogen een eigen steentje bijdraagt. Met ingang van de Omgevingswet in 2021 worden gemeente, corporaties en bewoners samen verantwoordelijk voor de directe leefomgeving. In de huidige situatie komen gemeente, corporaties en bewoners een keer in de zoveel tijd samen om plannen te maken over de wijk. De woonvisie wordt voornamelijk gebaseerd op de eisen en wensen van de gemeente en corporaties, en de enkele bewoner die wordt mee genomen in het proces. Daarnaast wordt in dit proces weinig rekening gehouden met andere spelers in de wijk zoals ondernemers, sociale teams en studenten.
 
Voor het 4e jaar van onze opleiding Human Technology hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen verschillende betrokkenen en belanghebbenden binnen een woonwijk. Dit hebben wij gedaan in opdracht van Steven de Boer, voorzitter van de Klanten Advies Raad (KAR) van Lefier. Er moet een plek komen waar lokale problemen boven de waterlijn komen en waar deze problemen gezamenlijk opgelost kunnen worden. Er ontstaan op deze manier hele concrete problemen en oplossingen. Het onderwijs in Groningen kan hier een grote rol in spelen. Studenten kunnen zich inzetten voor de wijk en tegelijkertijd ervaring opdoen. Op die manier heb je een intermediaire oplossing die zorgt dat iedereen beter gehoord kan worden.
20180116_112939
Afb 1: Brainstormblad werksessie Wijklab
In het onderzoek is onderzocht aan welke criteria deze plek voor samenwerking moet voldoen.  Samen met de verschillende stakeholders; bewoners, gemeente, woningbouwvereniging, WIJ-teams en studenten is er een draaiboek ontwikkeld voor de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. Hieruit is het concept CC-team ontstaan. Dit is een onafhankelijk team da alle ideeën, problemen en wensen uit de woonwijk zal ophalen. Het team ordent alle ideeën, problemen en wensen en zorgt ervoor dat deze bij de juiste personen/instanties terecht komen. Ook koppelt het team bewoners met eenzelfde idee of wens en helpt ze verder in het realiseren. Zo krijgen bottum-up burgerinitiatieven een begeleiding vanuit een onafhankelijk team dat ingangen heeft bij gemeente, corporaties en andere instanties. Voor bewoners wordt het delen van ideeën, wensen en problemen op deze manier een stuk overzichtelijker, waardoor actie veel beter in gang gezet kan worden. “
Wil je meer weten over het onderzoek van het Wijklab? Neem dan contact op via info@urbangrolab.nl
20180116_112708 Afb 2: Brainstormblad werksessie Wijklab
Geen reactie's

Geef een reactie

*