StudentTalks: Joël Goodijk over zijn stageonderzoek naar de Binnenstadsmonitor

ruimte voor jou

15 feb StudentTalks: Joël Goodijk over zijn stageonderzoek naar de Binnenstadsmonitor

Het afgelopen half jaar zijn er twee studenten aan de slag geweest voor de Gemeente. Vanuit het Lab hebben we de stageplekken geïnitieerd en die sloten mooi aan bij het keuzevak ‘Stage’ van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Vorige week lieten we het woord aan Tim en vandaag stelden we Joël een paar vraagjes.

Hallo daar, kun je even kort vertellen wie je bent en wat je achtergrond is?

Hoi ik ben Joël Goodijk, 22 jaar en ik ben bezig met de Bachelor Technische Planologie. Na deze stage ben ik klaar met de Bachelor opleiding aangezien ik mijn bachelorscriptie vorig jaar heb gedaan.

Kun je kort uitleggen waarom je met dit thema aan de slag bent gegaan en waarom dit onderwerp relevant is voor Groningen en de gemeente?

Ik heb gekozen om het vak Stage te volgen om een kijkje te nemen in de werkomgeving bij de gemeente Groningen, hoe de geleerde theorie in de praktijk te brengen. De gemeente Groningen had een vacature beschikbaar om bezig te gaan met de binnenstadsmonitor. Ik had nog geen ervaring met monitoring maar ik wilde de uitdaging wel aangaan. De gemeente Groningen heeft hier belang bij aangezien de binnenstadsmonitor een project is van het uitvoeringsprogramma. Deze opdracht is een opstart voor het project waar de gemeente vervolgens mee verder kan gaan.

Hoe ben je de afgelopen periode te werk gegaan?joelgoodijk (2)

De opdrachtomschrijving was best vaag, het ontwikkelen van een binnenstadsmonitor. Het was van belang om in het begin de opdrachtomschrijving helder te krijgen. Hiervoor heb ik verschillende interviews gehouden met mijn ‘opdrachtgevers’. Vervolgens was het van belang om het doel van de monitor vast te stellen en waar de monitor voor gebruikt gaat worden. Hiervoor heb ik ook met mijn opdrachtgevers gesproken en een conceptversie van de projectbrief opgesteld, waarin het project “binnenstadsmonitor” omschreven staat (de uiteindelijke projectbrief gaat naar de raad). Daarna ben ik bezig gegaan met de inhoud van de monitor, er komen enkele indicatoren die moeten bepalen of de gestelde ambities in de binnenstadsvisie worden gehaald. Voor de indicatoren heb ik interviews gehouden en een documentenanalyse. Voor de binnenstadsmonitor wil de gemeente in eerste instantie gebruik maken van data die al wordt verzameld binnen de gemeente. Ik heb in kaart gebracht welke data relevant voor de binnenstadsmonitor er is binnen de gemeente en hier een overzicht van gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste resultaten en hoe kunnen we hier mee verder?

Deze opdracht is een verkenning geweest in de beginfase van het project. De interviews geven een beeld van de mening en het belang wat de geïnterviewde personen hebben bij de binnenstadsmonitor. De interviews en de documentenanalyse hebben geleid tot een overzicht van relevante indicatoren voor de binnenstadsmonitor. Hieruit kan de gemeente een selectie maken van indicatoren die uiteindelijk in de monitor zullen komen. Uit het dataoverzicht is te zien welke gegevens allemaal verzameld worden, door wie, hoe vaak en op welk schaalniveau. Dit geeft een beetje een beeld van de data die wordt verzameld binnen de gemeente. Ook blijkt hieruit welke data nog moet worden verzameld voor een complete monitor. Verder zijn er nog enkele conclusies getrokken waar de gemeente wat aan kan hebben. Dit gaat meer over afstemming en procesmatige verbeteringen. Bij deze data moet je denken aan informatie met betrekking tot mobiliteitsgegevens, metingen relevant voor de ruimtelijke economie, de leefbaarheid etc. Het interessante is dat veel van dit soort data belangrijk zijn voor verschillende thema’s en dat er altijd een samenspel is tussen al deze gemonitorde gegevens. Een pittige uitdaging om te bepalen wat wel en niet van belang is en waar de Gemeente nog op moet investeren.

Hoe vond je het om hier afgelopen jaar te werken, heb je veel geleerd?

Ik vond het leerzaam om stage te lopen bij de gemeente. Een leuke ervaring om mee te nemen in de rest van mijn studie en carrière. Ik heb nu meer inzicht in hoe een organisatie als de gemeente Groningen werkt. Ook is het goed voor mijn netwerk, ik heb nu veel ingangen binnen de gemeente, ook bij Onderzoek & Statistiek en Geo Informatie. Als je overweegt om stage te lopen, ik kan het zeker aanraden. Bij de gemeente wordt het ook goed gefaciliteerd en de collega’s zijn behulpzaam en open. Je leert er enorm veel van.

Geen reactie's

Geef een reactie

*