StudentTalks: Stagiair Tim van Dortmont over zijn onderzoek naar hittestress

Hittestresskaart Gemeente Groningen-1

05 feb StudentTalks: Stagiair Tim van Dortmont over zijn onderzoek naar hittestress

Het afgelopen half jaar hebben twee studenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen de mogelijkheid gehad om stage te lopen bij de Gemeente. Vanuit het Urban Gro Lab hebben we actief gewerfd voor leuke stageopdrachten om zo studenten en de Gemeente verder te kunnen helpen met vraagstukken waar ze momenteel mee rondlopen. Na een half jaar zijn ze beiden klaar en blikken we even met ze terug. Vandaag het woord aan Tim van Dortmont!

 Hallo daar, kun je even kort vertellen wie je bent en wat je achtergrond is?Tim

Hoi! Ik ben Tim van Dortmont, derdejaars student Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben twintig jaar oud en ben geboren en getogen in Wageningen. Hoewel het lopen van een Stage in de bachelor Technische Planologie niet verplicht is, sprak het vak mij direct aan toen ik te weten kwam dat het bestaat. Het leek mij erg leerzaam om kennis te maken met de werkzaamheden waarmee een afgestudeerd planoloog zich bezig kan houden binnen het ruimtelijke vakgebied. Toen ik vernam dat de gemeente Groningen een stagiair zocht voor het thema klimaatadaptatie was ik meteen enthousiast, omdat ik klimaatverandering zie als het meest urgente, meest uitdagende en meest interessante probleem waar we als mensheid voor staan. Het is ook een zeer relevant thema in het ruimtelijke vakgebied, omdat de openbare ruimte in de komende decennia klimaatbestendig ingericht zal moeten worden. Dat is wat men bedoelt met het woord klimaatadaptatie. Het is een onderwerp dat mij aan het hart gaat en waar ik me graag in zou willen specialiseren.

Kun je kort uitleggen waarom je met dit thema aan de slag bent gegaan en waarom dit onderwerp relevant is voor Groningen en de Gemeente?

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we in de toekomst steeds meer te maken met wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Over dat laatste thema is nog niet veel kennis bij de gemeente Groningen. Vandaar dat ik mijn stageonderzoek heb toegespitst op het thema hitte. Ook voor mijzelf was dit een interessant thema, omdat ik vanuit mijn studie al kennis had over het thema wateroverlast en mijn ervaring op het gebied van klimaatadaptatie kon verbreden met deze stageopdracht.

Hoe ben je de afgelopen periode te werk gegaan?

Ik heb een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van hitte voor woonwijken in het algemeen en onderzocht in hoeverre deze effecten problemen kunnen opleveren in de vier prioritaire wijken van de gemeente. Voor deze wijken is extra budget voor wijkvernieuwingsprojecten, waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen aan gekoppeld kunnen worden. Door samen met veel verschillende collega’s en zelfs externen te overleggen heb ik uiteindelijk hittekwetsbaarheidskaarten gemaakt voor de onderzochte wijken, waarin te zien is waar kwetsbare objecten en groepen zich bevinden.

Wat zijn de belangrijkste resultaten en hoe kunnen we hier mee verder?

Mijn literatuuronderzoek naar de effecten van hitte en de daaruit voortvloeiende opsomming van kwetsbare objecten, netwerken en groepen is van toegevoegde waarde voor mijn stagebegeleider Martijn Schuit. Hij had aangegeven dat daar behoefte aan was. Dit literatuuronderzoek kan hij gebruiken bij het maken en onderbouwen van nieuw beleid en hij kan de kennis gebruiken om collega’s te overtuigen van de urgentie het probleem hitte. Hittegolven zijn namelijk niet alleen lekker en fijn, er zijn ook grote gevolgen voor met name de volksgezondheid.

De gemaakte hittekwetsbaarheidskaarten van de prioritaire wijken kunnen gebruikt worden om ambities te formuleren en concrete projecten op te zetten die de hitte op kwetsbare plekken kunnen terugdringen. In deze kaarten heb ik voor de vier prioritaire wijken in kaart gebracht wat de grootste kwetsbaarheden zijn op het gebied van hitte en hittestress. Hier kunnen de gebiedscoördinatoren mee verder, omdat ze op basis hiervan kunnen gaan nadenken hoe ze het beste kunnen ingrijpen in de wijk. Oplossingen voor de problemen zitten vaak in nieuw groen, groene daken, lichte materialen die geen warmte absorberen en nieuw water.  Twee studenten van de Hanzehogeschool hebben al interesse getoond om verder te gaan in de lijn van mijn onderzoek! Ze willen misschien onderzoeken welke ruimtelijke maatregelen in de prioritaire wijken kunnen worden genomen om hitte terug te dringen.

Hoe vond je het om hier het afgelopen half jaar te werken, heb je veel geleerd?

Ik heb het bij de gemeente erg naar mijn zin gehad. De goede sfeer op het kantoor en de behulpzaamheid van de collega’s waren boven verwachting! Door mee te gaan met mijn stagebegeleider (die ook Technische Planologie heeft gestudeerd) heb ik een mooi overzicht gekregen van de werkzaamheden van een afgestudeerd planoloog. Een van de belangrijkste dingen die ik daarvan heb geleerd is dat een afgestudeerd planoloog constant bezig is met het koppelen van fysieke maatregelen met het sociale domein. Het vergroenen van een wijk kan bijvoorbeeld prima in samenwerking met buurtbewoners worden gedaan, waardoor zowel de fysieke als de sociale samenhang in zo’n buurt erop vooruit gaat. Daarnaast heb ik een beetje geleerd te netwerken. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het netwerk van mijn stagebegeleider om relevante mensen te leren kennen. Ook heb ik mezelf een beetje ontdekt. Ik vind zelf namelijk dat ik beschik over de mentaliteit die je nodig hebt om bij een overheid te kunnen werken. Zoals mijn stagebegeleider het noemt: de mentaliteit van een wereldverbeteraar.

Meer weten? Stuur Tim een e-mail: timvandortmont@gmail.com

Geen reactie's

Geef een reactie

*