NHL Tag

folkingestraat1-490x374
Folkingestraat wordt als veilig ervaren

Studenten van de NHL Hogeschool onderzochten hoe voetgangers en fietsers samengaan in de Folkingestraat en de Zwanestraat. Volgens hen was er wel verkeershinder, maar geen onveilige situatie. Groningers die wel eens in de Folkingestraat komen herkennen het maar al te goed: Fietsers en voetgangers die samen...

Zernike16
Onderzoek naar de stad in volle gang!

Het nieuwe studiejaar is pas net onderweg, maar vanuit alle hoeken begint het onderzoek naar de dynamiek van Groningen door studenten op gang te komen. Tijd voor een overzichtje: Vanuit de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (RUG) zijn twee studenten Economische Geografie inmiddels vergevorderd met hun scripties over werken en...