Stationsgebied Tag

12
Gemeenteraad stemt unaniem voor plannen stationsgebied

De kogel is door de kerk! De plannen om het stationsgebied op de schop te nemen waar wij onlangs over berichtten, zijn goed ontvangen door de gemeenteraad. De raadsleden stemden unaniem in met de ambitieuze plannen, waardoor volgend jaar gestart kan worden met het maken...

Aanzicht zuidkant van het station
Nieuwe plannen stationsgebied gepresenteerd

Vrijdag 23 januari presenteerde het stadsbestuur de nieuwe plannen voor de metamorfose van het stationsgebied in het stadhuis. Het voornaamste doel is dat het station een ‘toekomstbestendige openbare vervoerknoop om trots op te zijn’ gaat worden. De meest in het oog springende verandering ten opzichte...

naamloos
De toekomst van het stationsgebied volgens creatieve studenten

Op 12 juni presenteerden 8 projectgroepen, bestaande uit elk vier à vijf studenten hun creatieve plannen voor het Stationsgebied in Groningen. Met de verplaatsing van het rangeerterrein komt er een gebied van 20 ha. vrij op een toplocatie. Dankzij samenwerking van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen...

UGL_stationsplan_02
8 plannen voor het Stationsgebied

De zuidkant van het Hoofdstation in Groningen gaat de komende jaren op de schop. Het spooremplacement verdwijnt, er worden plannen gemaakt voor een betere stationsentree en bereikbaarheid en voor de omgeving wordt nieuwe invulling gevraagd. De eerstejaarsstudenten Technische Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen zien het...

station_groningen
Stationsgebied ontwikkelingsvisie

Groningen staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende infrastructurele projecten. Samen moeten die ervoor zorgen dat de stad in de toekomst bereikbaar blijft en kan blijven groeien en bruisen. En dat stad en regio goed met elkaar verbonden blijven. De stad groeit Want terwijl de omgeving...

stadsontwerpers
Toekomstig stadsontwerpers in de etalage

De tentoonstellingsruimte in het gemeentekantoor aan het Gedempte Zuiderdiep is zes weken lang ingericht als werkruimte voor veertig eerstejaarsstudenten Technische Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens het vak Ruimtelijk Ontwerpen- ontwerpatelier maken de studenten kennis met de basisprincipes van een ontwerpcyclus. Daarop wordt in de...