8 plannen voor het Stationsgebied

UGL_stationsplan_02

11 jun 8 plannen voor het Stationsgebied

De zuidkant van het Hoofdstation in Groningen gaat de komende jaren op de schop. Het spooremplacement verdwijnt, er worden plannen gemaakt voor een betere stationsentree en bereikbaarheid en voor de omgeving wordt nieuwe invulling gevraagd. De eerstejaarsstudenten Technische Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen zien het als dé kans om de kwaliteit van de stad verder te versterken. In het Urban Gro Lab hebben veertig studenten in acht teams plannen gemaakt voor de herontwikkeling van het Stationsgebied.

 

Het Urban Gro Lab is de creatieve plek waar Stadjers, studenten en gemeente sámen de toekomst van de stad Groningen verkennen. Deze toekomst ziet er volgens de studententeams voor het stationsgebied rooskleurig uit. Echter, over de invulling wordt verschillend gedacht. Waar het ene team kansen ziet voor de ontwikkeling van ‘de creative hub voor het Noorden’, pleit een ander team voor de aanleg van een ‘stationspark’. Weer anderen betogen de realisatie van een ‘stadsfoyer’, brengen het verdwenen water terug in het gebied of bepleiten een ‘green avenue’ die station en stadspark verbindt. Kortom, spannende en verfrissende ideeën voor de invulling van dit bijzondere gebied.UGL_stationsplan_01

Door de studenten aan de slag te laten gaan met een actueel onderwerp geeft het Urban Gro Lab de planologen in spé de kans te proeven aan de weerbarstige praktijk van stadsontwikkeling. De studenten zijn door de NS, ontwerpers en gemeentelijke beleidsmakers meegenomen in het actuele planproces voor het Stationsgebied. Belangrijker, ze zijn uitgedaagd aan de slag te gaan en hun bijdrage te leveren aan de complexe opgave een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Ze hebben geleerd zelf een project te organiseren, een gebied te analyseren en ideeën te visualiseren. Het opdoen van die ervaringen is waarom de gemeente en de Rijksuniversiteit Groningen het Urban Gro Lab tezamen hebben gelanceerd. Het lab slaat een brug tussen ruimtelijke wetenschap en praktijk.

Op donderdag 12 juni presenteren de studenten hun plannen in de vorm van een elevator pitch, filmpje en poster. Zij doen dit tussen 17:00 tot 19:30 uur in het Urban Gro Lab aan de Grote Markt 33.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.